Skip to main content

Společensky a ekologicky odpovědné investování se v současné době nachází v komplikované pozici. Zatímco někteří se s termínem ESG (Environmental, Social, Governance) investování dosud nesetkali, pro jiné představuje hlavní kritérium při rozhodování, do jaké firmy či projektu vložit své finance, další se na něj dívají skrz prsty, protože ho pokládají za zbytečný výmysl levice… A pak jsou tu ti, kteří se do těchto neznámých vod jednoduše bojí pustit – věří totiž, že jsou hodnoty ESG neslučitelné s rozmnožením kapitálu. Ráda bych vám dnes pomohla podobné mýty vyvrátit.

Než se začneme bavit o tom, proč je nyní ESG pro firmy důležitější než kdy dřív, pojďme si vysvětlit několik základních pojmů. Pro hodnocení společností z hlediska ESG investování se používají tři kritéria: životní prostředí (Environmental), sociální oblast (Social) a řízení (Governance). První z nich se zabývá tím, jaký dopad má společnost na naše životní prostředí, tedy jestli usiluje o udržitelnost, jakou zanechává uhlíkovou stopu, zda využívá toxické chemikálie atd. Sociální faktory zahrnují široké spektrum aspektů od rovnosti pohlaví a rasové rozmanitosti ve společnosti samotné přes způsoby, jimiž se angažuje v širší komunitě, po to, zda se zasazuje o společenské dobro v celorepublikovém či celosvětovém měřítku. Řízení se pak dotýká vedení společnosti, jeho přístupu k zavádění pozitivních změn, komunikace s akcionáři, odměňování vedoucích pracovníků a podobných otázek.

Ve světle klimatických problémů, celosvětové pandemie i probíhající války na Ukrajině se začalo mnoho investorů zajímat o společnosti, které fungují v rámci měřítek ESG, jelikož si uvědomují důležitost pokroku, jenž mohou takové firmy přinést. Dívají se nad rámec pouhé finanční výkonnosti, protože hodnoty lidí, s nimiž spolupracují, jsou pro ně neméně důležité. To ale neznamená, že pokládají výnosy za druhořadé – právě naopak. Jednoduše věří, že dlouhodobý pozitivní dopad zodpovědného investování a zhodnocení investice jdou ruku v ruce. Soustředíme-li se na faktory ESG, přispíváme tak k celkovému blahobytu společnosti i naší planety, a současně dokážeme identifikovat příležitosti a rizika, které byl nám jinak mohly zůstat skryty. Je dokázáno, že burzovně obchodované fondy zaměřené na společnosti s vysokým ESG skóre obecně dosahují lepší výkonnosti než široké tržní indexy jako Russell 2000 a S&P 500, případně dosahují srovnatelné výkonnosti s nižší volatilitou.

Názory na změny klimatu, politické přešlapy, genderovou a rasovou nerovnost, bezpečnost dat či ochranu soukromí jsou dnes ve společnosti vyhrocené, proto bude pro firmy stále důležitější věnovat ESG pozornost. Investoři totiž mohou velmi snadno dát ruce pryč od firem, které neodpovídají jejich hodnotovým měřítkům, nebo dokonce zhoršují některé z globálních problémů. A jak se vlastně určuje ESG skóre firmy? Vyhodnocují je nezávislé společnosti a výzkumné skupiny třetích stran podle jednotlivých složek (E, S, G), přihlížejí k mnoha kritériím a využívají při tom 100bodovou stupnici. Na bázi tohoto bodového hodnocení lze snadno zjistit,

jak si společnost vede z hlediska odpovědnosti k environmentálním a společenským poměrům ve světě, a porovnat ji s konkurencí.

Pokud ještě váháte, zda se ESG začít zabývat, podívejte se na věc z logického úhlu: neexistuje dobrý důvod, proč byste to dělat neměli. Vaše výnosy rozhodně nebudou nižší, než kdybyste toto hledisko při výběru nezohlednili. A jako přidanou hodnotu získáte vědomí, že vaše finanční rozhodnutí je v souladu s vaším morálním cítěním.